O mně

Advokacii se věnuji od roku 2010, kdy jsem dokončil vysokoškolská studia na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od té doby jsem začal sbírat cenné praktické i teoretické znalosti a zkušenosti v předních právních kancelářích. V roce 2014 jsem úspěšně složil advokátní zkoušky a začal se advokacii věnovat jako advokát.

Právní služby poskytuji v českém, ale i anglickém a německém jazyce. Mezi mé klienty patří jak fyzické osoby, tak renomované obchodní společnosti a jiné právnické osoby, kterým pomáhám jak v soukromých, tak obchodních záležitostech. V rámci praxe kladu důraz především na informovanost klienta o jeho záležitosti, rychlou, profesionální a efektivní právní pomoc založenou na výborné znalosti platné právní úpravy.

Aby byly mé služby komplexní, spolupracuji s řadou notářů, exekutorů a znalců. V případě sporů s mezinárodním prvkem spolupracuji i se zahraničními advokáty a advokátními kancelářemi.

Přestože advokacii chápu i jako určité poslání, není pro mě jedinou náplní života. Ve volném čase si proto rád zasportuji nebo vyrazím na pěší výlet do hor a nepohrdnu ani kvalitní literaturou.