Poskytované právní služby

Poskytované právní služby – čemu se věnuji

Při výkonu advokacie poskytuji právní služby se zaměřením na všechna hlavní právní odvětví, prakticky tedy v téměř jakékoliv právní záležitosti. Právní služby poskytuji jako komplexní, od prvotního posouzení záležitosti, přes uplatnění nároků, včetně zastupování klientů před soudy či úřady a navazujícího soudního či exekučního vymáhání.

Sepisuji a kontroluji všechny typy smluv a související dokumenty a to jak v civilní, tak obchodní sféře vztahů. Jedná se především o kupní smlouvy na vozidla či nemovitosti, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, o zřízení služebností (dříve věcných břemen), nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení  a podobně. Svým klientům smlouvy připravuji vždy na míru podle jejich přání a potřeb.

Klientům ohledně smluv radím a v jejich zastoupení vymáhám veškerá plnění ze smluv, uplatňuji jejich nároky, včetně řešení vad. Poskytuji také služby advokátní úschovy peněz.

Utrpěl-li klient z jakékoliv příčiny škodu na majetku či zdraví pomáhám mu s určením výše odškodnění, jeho uplatněním vůči škůdcům či pojišťovnám, včetně případného vymáhání skrze soudy a exekutory.

Svým klientům také pomáhám v záležitostech obchodních společností, spolků či společenství vlastníků jednotek, včetně zastupování před rejstříkovými soudy.

Poskytuji komplexní právní služby také ve všech záležitostech pracovního práva, ať již jde o zaměstnavatele nebo zaměstnance, jako je sepis pracovních smluv, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, poradenství při změnách obsahu pracovněprávního poměru nebo jeho skončení.

Pomáhám s právní přípravou a realizací rozvodu manželů a vypořádání jejich společného jmění , včetně otázek týkajících se rodinného práva, jako je svěření do péče nebo výživné.

Věnuji se rovněž směnečnému právu, což zahrnuje přípravu směnek a souvisejících dokumentů, ale i vymáhání pohledávek ze směnek.

Významnou oblastí mé činnosti je také trestní právo, v rámci kterého zastupuji jak osoby proti nimž je trestní stíhání vedeno, tak poškozené, kterým pomáhám s uplatněním a vymáháním jejich nároků vůči pachateli.

Své služby poskytuji také v záležitostech insolvencí a oddlužení, stavebního práva, dopravních a jiných přestupků, stejně jako jiných oblastí správního práva včetně zastupování před úřady.

Samozřejmostí je pak správa a vymáhání pohledávek či zastupování klientů před všemi typy soudů.