Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně spotřebitele. Novela zavádí do spotřebitelské problematiky nový způsob mimosoudního řešení sporů – tzv. konciliaci. Její podstatou je možnost stran předložit spornou záležitost nezávislé třetí osobě, jejímž prostřednictvím budou vedeny ke smírnému vyřešení sporu a to ještě před zahájením soudního řízení. V českých podmínkách tato forma alternativního řešení sporů již existuje v oblasti telekomunikací, financí a energetiky. Výsledkem tedy bude soukromoprávní dohoda, která by měla uspokojivě vyřešit existující spor. Tato dohoda nebude automaticky soudně vymahatelná, ale bude určitě posílením postavení spotřebitele v rámci důkazního řízení u soudu. Konciliace by měla probíhat před zástupcem České obchodní inspekce.

Jde o snahu vyhovět požadavkům evropské legislativy, kde tato metoda spolu s dalšími již řadu let úspěšně existuje a pomáhá rychleji, efektivněji a méně nákladněji řešit spotřebitelské spory, protože je přínosná jak pro spotřebitele, tak obchodníky.

Novela si dále klade za cíl posílit pravomoci pracovníků ČOI v boji proti nekalým obchodním praktikám a zpřesnit pravidla poctivého obchodního styku.