Posts by admin

Prodloužení lhůty k projednání přestupku – změny v zákoně o přestupcích

Prodloužení lhůty k projednání přestupku – změny v zákoně o přestupcích

Zákonem č. 204/2015 Sb., došlo od 1.10.2015 k novelizaci řady stávajících zákonů, mimojiné také zákona o přestupcích. Cílem tohoto článku...

Platnost rozhodčí smlouvy a transparentnost výběru rozhodce dle judikatury Nejvyššího soudu

Platnost rozhodčí smlouvy a transparentnost výběru rozhodce dle judikatury Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud ČR se ve své judikatuře poměrně často věňuje otázce transparentnosti výběru rozhodce v rámci rozhodčí smlouvy. Dříve zastával...

Odpovědnost za škodu při nedostatečném poučení o lékařském zákroku

Odpovědnost za škodu při nedostatečném poučení o lékařském zákroku

V posuzované věci Nejvyšší soud judikoval, že protiprávním jednáním a tedy předpokladem odpovědnosti za škodu je, pokud je pacientovi proveden...

Záruční účinky indosamentu směnky

Záruční účinky indosamentu směnky

Směnky a šeky upravené zákonem č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, patří k nejstálejším právním normám v českém právním řádu, neboť...

Lhůta pronajímateli k odstranění závad bránících řádnému užívání bytu

Lhůta pronajímateli k odstranění závad bránících řádnému užívání bytu

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. IV.ÚS 2281/14, vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a mimojiné judikoval, že...

Ústavní soud zrušil přechodné ustanovení, které zpětně umožňovalo postih výlučného majetku manžela povinného v exekuci

Ústavní soud zrušil přechodné ustanovení, které zpětně umožňovalo postih výlučného majetku manžela povinného v exekuci

Plénum Ústavního soudu zrušilo dne 8.4.2015 ustanovení článku LII, bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony...

Novela zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Novela zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Tento zákon stanoví...

Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele

Vláda schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně spotřebitele. Novela zavádí do spotřebitelské problematiky nový způsob mimosoudního řešení sporů – tzv....